پژواک قرآن کریم و سیره معصومین(ع) در دفاع مقدس - نویسندگان: محسن رفیعی – معصومه شریفی
35 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: دفاع مقدّس و جنگ تحمیلی ، از مقاطع ماندگار و پر ارج انقلاب شکوهمند اسلامی است که به سبب مجاهدت، شهادت طلبی و رشادت مردم شریف ایران، به نیکی رقم خورده است. انقلاب اسلامی ایران، ماهیتی اسلامی دارد و مبتنی بر دو رکن «قرآن کریم» و «سنّت معصومین علیهم السلام» است. دوران هشت سالة دفاع مقدّس نیز بخشی از حرکت رو به جلوی انقلاب به شمار می آید. با نگاهی گذرا به این مقطع از تاریخ ایران اسلامی، در می یابیم که روح قرآن کریم و سیرة معصومین علیهم السلام، الگوی مناسبی برای رزمندگان در دوران دفاع مقدّس بوده است. در خط مقدّم یا پشت جبهه ، به هنگام استراحت یا عملیات، در پیروزی یا شکست، در نماز و دعا، در تگناهای محاصره و زیر آتش دشمن، در اسارت و آزادگی، به گاه غم و شادی، و ... تلاش رزمندگان اسلام بر این بوده است تا روح معنویت و توسّل به قرآن کریم و معصومین علیهم السلام را در سراسر جبهه ها حاکم نمایند. نام ها و رمزهای عملیات ها - که بر گرفته از آموزه های قرآنی و سیرة معصومین علیهم السلام - بوده، از جمله این تلاشها است. مجموعة حاضر، در پی آن است تا گوشه ای از پیوند میان دفاع مقدّس ملت شریف ایران را با دو گوهر گرانبها (قرآن کریم و سنّت معصومین علیهم السلام) برجسته نماید. کلید واژگان: دفاع مقدّس، جنگ تحمیلی، قرآن کریم، سیرة معصومین علیهم السلام، نام عملیات، رمز عملیات.
دانلود