مرجعیت علمی اهل بیت رسول خدا علیهم السلام با تأکید بر حجیّت سنّت ایشان از دیدگاه منابع اهل سنت
36 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی- پژوهشی" اندیشة نوین دینی"، تاریخ تأیید 14/2/90 شماره 30 ـ پاییز 13
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی