بررسی نظریة ابن تیمیّه در انکار شاگردی ابن عباس نزد امام علی علیه السلام، و نقد آن با تکیه بر منابع اهل سنّت
55 بازدید
محل نشر: اندیشة‌ تقریب ـ شمارة 29 ـ زمستان 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی