معرفی و نقد کتاب درسی "آشنایی با قرآن"
39 بازدید
محل نشر: اندیشه‌های روش، شمارة 2، اردیبهشت 88 (مجموعه مقالات اساتید مراکز تربیت معلم استا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی